Onderhoud

Een tuin wordt na de oplevering elk jaar mooier naar mate de beplanting groeit. Mits het onderhoud regelmatig en goed gebeurt om het eind beeld te verkrijgen dat tijdens het ontwerpen voor ogen stond. In een inventarisatie ronde bekijken we samen; wat, wanneer en hoe gesnoeid moet worden. Wanneer de tuin voeding nodig heeft en welke zaken extra aandacht nodig hebben.

Bomen kappen, knotten, opkronen, hagen knippen, grasmaaien, verantwoord onkruid verdelgen, groen versnipperen, wintersnoei, onderhoudsbeurt, verticuteren van het gazon, blad verwijderen, ruigten maaien met bosmaaier, afvoeren van groenafval, behoort allemaal tot de werkzaamheden die wij voor u in uw tuin kunnen verzorgen.

Een onderhouscontract per jaar behoort ook tot de mogelijkheden, dit voor zowel particulieren als ook voor bedrijven.

Voor particulieren- en bedrijfstuinen stellen wij ook onderhoudscontracten op; een duidelijke werkomschrijving, een vast bedrag en een vast aantal werkuren per jaar.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.